Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

platný od 1. 9. 2023

Aplikace nepovinného očkování100 Kč
Vystavení mezinárodního očkovacího průkazu100 Kč
Vystavení náhradního očkovacího průkazu100 Kč
Přihláška do MŠ, jeslí (i opakovaně)100 Kč
Přihláška ke studiu – VŠ, SŠ, včetně posudku200 Kč
Potvrzení na tábory, školy v přírodě, ozdravný pobyt, záj. kroužek (platnost 2 roky)200 Kč
Potravinářský průkaz, brigády200 Kč
Potvrzení pro sportovní činnost a tělesnou výchovu200 Kč
Vyšetření na řidičský průkaz500 Kč
Rozšíření řidičského průkazu100 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy (svářečský průkaz, atd.)300 Kč
Oznámení o hospitalizaci, bolestné200 Kč
Oznámení úrazu pro pojišťovnu300-500 Kč (dle rozsahu pojistky)
Zpráva pro soud a policii200 Kč
Vstupní prohlídka do zaměstnání300 Kč
Potvrzení do zahraničí400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost300 Kč
Vypsání lázeňského návrhu na vlastní žádost300 Kč
Odklad školní docházky, dvojí učebnice, potvrzení o dietě100 Kč
Kopírování lékařských zpráv1 strana A4 – 5 Kč